Правили и условия за ползване « site4u site4u
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Правили и условия за ползване

 

Преди да закупите услуги, които предлагаме, Вие трябва да прочетете, разберете и съгласите със всички условия и правила за ползване. Когато изпратите поръчка, ние разбираме и приемаме, че Вие сте прочели и съгласили с всички условия и правила.

 Имайте на предвид че си запазваме правото да променяме цените или условията и правилата по всяко едно време без да ви уведомим.

 

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства SITE4U не носи отговорност за преки, косвени, специални, случайни или последващи щети, включително, но не само, загуба на данни или печалба,

произтичащи от услугите, които предлагаме, дори и ако SITE4U е уведомен или упълномощен за възможност за такива щети. Ако използването на материали и услуги от този сайт причини загуба на информация или необходимост от обслужване, ремонт или поправка на оборудване или данни/информация, вие поемате всички разходи за това.

 

Лиценз и собственост

Вие не може да претендира за интелектуална или изключителна собственост, за които и да е продукт или услуга предоставена от нашият сайт, дори и тези продукти да са, модифицирани от вас след закупуването.

 

Хостинг

Хостингът, който предлагаме е закупен от нашият хостинг партньор Суперхостинг. Ние осигуряваме заплащането за първата година. Хостингът, който предоставяме е предназначен само и единствено за нашите сайтове и си запазваме правото да откажем предоставянето на данни за достъп до файловете и базата данни на сървъра, ако преценим това за необходимо.

След първата година, когато датата на изтичане на хостингът наближи, всеки клиент ще получи емейл съобщение, и ако иска да продължи да използва сайта е необходимо да заплати сумата за удължаване на хостинг плана, предоставен от нашите партньори Суперхостинг. За актуални цени можа да посетите страницата на суперхостинг.

При условие, че клиента не отговори на съобщението за изтичане на хостинг услугата – изработеният от нас сайт са спира, един месец след изтичането на хостинг плана и SITE4U не носи никаква отговорност за каквито и да било причинени щети, включващи и не само –  загуба на данни, загуба на печалба и др. .

Ако се откажете да ползвате предоставеният от нас хостинг план, ние НЕ прилагаме каквато и да била отстъпка от крайната сума на нашите услуги.

Ако желаете да използвате хостинг план от друга компания е необходимо да ни предоставите данните за достъп до сървърите на хостинг компанията. Обикновено, тези данни може да ги намерите от самата компания.

 

Домейн

Безплатно домейн име (.com, .net, .biz, .me, .info, .org, .net, .eu ) е включено в цената на услугата ни за период от една година, или за целият период на използване на сайта ако продължите да използвате хостиниг услугите на Суперхостинг през следващите години.

Ако желаете домейн име с друго разширение от гореизброените е необходимо да заплатите неговата цена от избрана от вас компания

Ако се откажете да използвате предоставеният от нас домейн, ние НЕ прилагаме каквато и да била отстъпка от крайната сума на нашите услуги.

Ако желаете да използвате домейн от друга компания е необходимо да ни предоставите достъп до този домейн и всякакви данни, които сметнем за необходими, свързани с този домейн. Обикновено, тези данни може да ги намерите от самата компания провайдър.

Плащане

Плащането става след като видите и одобрите продукта.

Предварително плащане не се изисква.

Ако поръчката е на стойност над 800 лв. се изисква 50% авансово плащане, което се възстановява напълно ако откажете вашата поръчка.

Плащането на поръчка след одобрение се прави посредством банков превод или пощенски запис. Данни за нашата сметка ще бъдат изпратени на клиента, след като одобри поръчката.

Запазваме си правото да изискваме авансово плащане при поръчки, ако сметнем това за необходимо.

Изработка на сайт и поддръжка

За изработването на сайт, е необходимо да предоставите всякаква информация, снимков, текстов, видео и какъвто и да било друг материал,  които искате да интегрираме в сайт. Ако такъв материал не бъде предоставен, сайта ви ще бъде изработен с примерен текст и снимки,  които вие можете да смените в последствие посредством WordPress система за управление на съдържанието.

Ако клиента предостави информация след като сайта е изработен, той е длъжен да плати определена от нас сума за въвеждането на тази информация в сайта.

Поддръжка на сайта не се предлага към цената, ако желаете такава, след приключване на проекта е необходимо да ни уведомите. Ние ще ви предоставим цена.

Всякакъв друг вид работа, която не е свързана с описаните от нас услуги, се заплаща допълнително.

Споразумение

Споразумението за изпълнение на поръчка не създава агенция, партньорство, съвместно предприятие, връзка  служител-работодател или връзка франчайзер – франчайзополучател, между вас като потребител и нас като независим изпълнител.

Кошница